Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS

Ngày đăng: 26/08/2014 08:07

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Căn cứ vào cơ cấu, quy mô vốn có của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, năm 2014 HĐQT Công ty có kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng