Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Báo cáo của Ban kiểm soát

Ngày đăng: 10/09/2015 17:20

 

Ban kiểm soát Công ty báo cáo  trình Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong hoạt động sản xuất năm 2014.

 

Xem chi tiết tại đây:

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng