Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Báo cáo hoạt động năm 2013 và KH hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty

Ngày đăng: 26/08/2014 08:18

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 4

Trong năm 2013, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, tất cả thành viên của HĐQT Công ty và ban kiểm soát công ty đều được hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 bầu chọn.

Chi tiết xem file đính kèm 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng