Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Báo cáo "Phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát công ty năm 2015, kế hoạch chi trả thù lao năm 2016"

Ngày đăng: 29/06/2016 15:12

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng