Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012

Ngày đăng: 20/06/2013 08:44

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán.

Chi tiết xem file đính kèm!

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng