Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính và báo cáo hợp nhất năm 2013

Ngày đăng: 26/08/2014 08:52

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (đã được kiểm toán) 

Chi tiết xem file đính kèm 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng