Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Báo cáo thường niên năm 2014

Ngày đăng: 28/07/2015 16:45

Báo cáo thường niên năm 2014 về:

- Thông tin về Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.
- Tình hình hoạt động trong năm.
- Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc.
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty.
- Quản trị công ty.

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng