Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Báo cáo thường niên

Quyết định của hội đồng quản trị công ty về "Thành lập Ban chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015"

Ngày đăng: 15/09/2015 16:01

 

 

 Xem chi tiết tại đây:

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng