Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Ngày đăng: 06/10/2015 13:48

Báo cáo tình hình quản trị công ty về:

- Hoạt động của hội đồng quản trị.
- Các nghị quyết/ quyết định của hội đồng quản trị.
- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.
- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng/năm).

Xem chi tiết tại đây:

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng