Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng: 28/10/2014 13:47

Thông báo:

V/v: Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Mục đích: lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

Chi tiết mời xem file đính kèm

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng