Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

Ngày đăng: 08/05/2020 15:44

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng