Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày đăng: 12/04/2018 12:36

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng