khai truong toa nha Dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu bo tai chinh Nha hat lon

Thông tin Năm 2013

Báo cáo hoạt động năm 2013 và KH hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty
25/08/2014 08:18

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 4

Trong năm 2013, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, tất cả thành viên của HĐQT Công ty và ban kiểm soát công ty đều được hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 bầu chọn.

Chi tiết xem file đính kèm 

Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
  • Loại Mua Bán
    (Nguồn sjc.com.vn)
  • Mã ngoại tệ Mua Bán
    (Nguồn Vietcombank)