khai truong toa nha Dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu bo tai chinh Nha hat lon

Thông tin năm 2015

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
15/07/2015 10:03

 

Nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

- Báo cáo kiểm toán độc lập.

- Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán.

- Bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
  • Loại Mua Bán
    (Nguồn sjc.com.vn)
  • Mã ngoại tệ Mua Bán
    (Nguồn Vietcombank)