khai truong toa nha bo tai chinh Nha hat lon

Thông tin Năm 2013

Thông báo nội dung biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ( 06/07/2013)
Công ty gửi tới các cổ đông của Công ty và các đơn vị trực thuộc bản Nghị quyết đại...
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ( 18/06/2013)
 Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu...
Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2013 ( 18/06/2013)
 Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số...
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 ( 18/06/2013)
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ...
Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2012 ( 18/06/2013)
Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2012 của Ban kiểm soát Công...
Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 ( 18/06/2013)
Báo cáo phương ánphân phối lợi nhuận năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư...
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị ( 18/06/2013)
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công...
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 ( 18/06/2013)
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán
Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 ( 18/06/2013)
Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
Thông báo trả cổ tức còn lại năm 2011 ( 18/06/2013)
Thông báo trả cổ tức còn lại năm 2011
Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông năm 2013 ( 11/06/2013)
Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để thanh toán cổ tức còn lại năm 2011 và Đại...
Trang 2/2 [1][2] Chuyển nhanh
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
 • Loại Mua Bán
  Vàng SJC 1L - 10L 41.200 41.420
  Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 41.170 41.590
  Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 41.170 41.690
  Vàng nữ trang 99,99% 40.620 41.420
  Vàng nữ trang 99% 40.010 41.010
  Vàng nữ trang 75% 29.818 31.218
  (Nguồn sjc.com.vn)
 • Mã ngoại tệ Mua Bán
  AUD 15695.12 15962.04
  CAD 17332.49 17627.25
  CHF 23206.25 23600.9
  DKK 3377.28 3483.15
  EUR 25483.17 26248.54
  GBP 30328.59 30598.59
  HKD 2938.08 2982.07
  INR 324.39 337.12
  JPY 210.48 216.64
  KRW 19.01 20.52
  KWD 76123.68 79110.66
  MYR 5533.97 5605.61
  NOK 2499.44 2577.79
  RUB 363.15 404.66
  SAR 6165.33 6407.25
  SEK 2409.05 2469.7
  SGD 16942.12 17127.16
  THB 748.3 779.51
  USD 23120 23240
  (Nguồn Vietcombank)