Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời hạn tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày đăng: 19/04/2023 14:00

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng