Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Công Bố thông tin Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 về việc thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày đăng: 19/04/2024 22:21

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng