Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Tiến Dương và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Vũ Thị Khánh Hà

Ngày đăng: 19/04/2024 22:27

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng