Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng: 02/11/2023 10:00

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng