Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Công bố thông tin Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT vv châp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người liên quan

Ngày đăng: 18/01/2024 08:00

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng