Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Công bố thông tin Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 30/01/2024 về việc phê duyệt phương án thoái toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại NHT Global

Ngày đăng: 31/01/2024 08:00

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng