Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ngày đăng: 10/11/2023 10:00

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng