Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng: 03/07/2017 15:22

Ngày 26/6/2017, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP; 97 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 14.875.101 cổ phần bằng 92,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty. Đoàn chủ tịch gồm ông Nguyễn Kim Thành – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT, ông Trần Xuân Hùng – Tổng giám đốc Công ty. 

Đoàn chủ tịch đã điều hành Đại hội theo chương trình đã được các cổ đông thông qua.

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty; Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Báo cáo của BKS Công ty.

Tất cả các nội dung đều được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu thống nhất 100%. 

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP : Ông Bùi Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy – CT HĐQT cũng có bài phát biểu với những ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết và những lời chúc tốt đẹp dành cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ cùng đoàn kết, chung tay góp sức để đạt được những kết quả cao hơn nữa trong năm 2017.

Theo BTCĐH.

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng