Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Công văn gửi ủy ban chứng khoán nhà nước

Ngày đăng: 16/09/2014 22:21

  Thông báo thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP Tại Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng số 4  kể từ ngày 06/09/2014

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng