Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

CV16 TB ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Ngày đăng: 10/06/2020 09:20

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng