Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

CV33 Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020.2025

Ngày đăng: 01/10/2020 10:13

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng