Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

CV43 TB chốt ds cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng: 26/10/2020 16:42

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng