Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 29/05/2018 13:49

Ngày 25/5/2018, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các thành viên: ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Nguyễn Kim Thành - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, và ông Trần Xuân Hùng – thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội vinh dự được tiếp đón đồng chí Đậu Văn Diện – Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP. Đồng chí đã có bài phát biểu chia sẻ về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra những ý kiến chỉ đạo cho đường hướng hoạt động , phát triển cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty; Báo cáo Ban Kiểm soát công ty; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch tài chính 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 ; phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020, miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020, việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến dự án  “ Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu ” tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Toàn thể đại hội thống nhất giơ thẻ biểu quyết để thông qua những nội dung quan trọng

Lễ ra mắt của các thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã diễn ra trong không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu  của các đại biểu và có được sự tập trung thống nhất cao của các cổ đông. Đại hội đã thành công tốt đẹp và đã thống nhất đường hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trong năm 2018.

Bài và ảnh : Đinh Hà Thu.

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng