khai truong toa nha Dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu bo tai chinh Nha hat lon

Ban lãnh đạo

 
 
* Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016 - 2020:
 
  1. Ông Nguyễn Thanh Sơn  -  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Trần Xuân Hùng  -  Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Nguyễn Kim Thành  -  Ủy viên HĐQT
  4. Ông Nguyễn Đức Hà  -  Tổng Giám đốc  -  Ủy viên HĐQT
  5. Ông Nguyễn Song Hà  - Phó Tổng Giám đốc  - Ủy viên HĐQT
 
 
*  Ban điều hành : 
 
  1. Ông  Nguyễn Đức Hà  - Tổng giám đốc
  2. Ông Nguyễn Xuân Cường  -  Phó Tổng Giám đốc
  3. Ông  Nguyễn Song Hà  -  Phó Tổng giám đốc
  4. Bà Đỗ Thị Bích Thuỷ  -  Phó Tổng giám đốc
 
 
*  Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2016 -2020
 
  1. Bà Trần Thị Loan  -  Trưởng Ban
  2. Bà Vũ Thị Khánh Hà  -  Ủy viên   
  3. Ông Ngô Xuân Vinh - Ủy viên
 
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
  • Loại Mua Bán
    (Nguồn sjc.com.vn)
  • Mã ngoại tệ Mua Bán
    (Nguồn Vietcombank)