khai truong toa nha bo tai chinh Nha hat lon

Ban lãnh đạo

 
 
*  Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016 - 2020:
 
1.     Ông Nguyễn Thanh Sơn  -  Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.     Ông Trần Xuân Hùng  -  Phó Chủ tịch HĐQT
3.     Ông Nguyễn Kim Thành  -  Phó Chủ tịch HĐQT
4.     Ông Nguyễn Đức Hà  -  Tổng Giám đốc  -  Ủy viên HĐQT
5.     Ông Nguyễn Song Hà  - Phó Tổng Giám đốc  - Ủy viên HĐQT
 
 
*  Ban điều hành : 
 
1.     Ông  Nguyễn Đức Hà  - Tổng giám đốc
2.     Ông Nguyễn Trung Hiếu  -  Phó Tổng Giám đốc
3.     Ông  Nguyễn Song Hà  -  Phó Tổng giám đốc
4.     Ông  Phan Mạnh Hà  -  Phó Tổng Giám đốc
5.     Bà Đỗ Thị Bích Thuỷ  -  Phó Tổng giám đốc
 
 
*  Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2016 -2020
 
1.      Ông Nguyễn Ánh Dương  -  Trưởng Ban
2.      Bà Vũ Kim Huế  -  Ủy viên   
3.      Ông Ngô Xuân Vinh - Ủy viên
 
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
  • Loại Mua Bán
    (Nguồn sjc.com.vn)
  • Mã ngoại tệ Mua Bán
    (Nguồn Vietcombank)