khai truong toa nha bo tai chinh Nha hat lon

Ban lãnh đạo

 
 
* Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016 - 2020:
 
  1. Ông Nguyễn Thanh Sơn  -  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Trần Xuân Hùng  -  Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Nguyễn Kim Thành  -  Ủy viên HĐQT
  4. Ông Nguyễn Đức Hà  -  Tổng Giám đốc  -  Ủy viên HĐQT
  5. Ông Nguyễn Song Hà  - Phó Tổng Giám đốc  - Ủy viên HĐQT
 
 
*  Ban điều hành : 
 
  1. Ông  Nguyễn Đức Hà  - Tổng giám đốc
  2. Ông Nguyễn Xuân Cường  -  Phó Tổng Giám đốc
  3. Ông  Nguyễn Song Hà  -  Phó Tổng giám đốc
  4. Bà Đỗ Thị Bích Thuỷ  -  Phó Tổng giám đốc
 
 
*  Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2016 -2020
 
  1. Ông Vũ Quốc Miên  -  Trưởng Ban
  2. Bà Vũ Kim Huế  -  Ủy viên   
  3. Ông Ngô Xuân Vinh - Ủy viên
 
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
 • Loại Mua Bán
  Vàng SJC 1L - 10L 36.120 36.290
  Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 36.200 36.600
  Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 36.200 36.700
  Vàng nữ trang 99,99% 35.690 36.290
  Vàng nữ trang 99% 35.231 35.931
  Vàng nữ trang 75% 25.970 27.370
  (Nguồn sjc.com.vn)
 • Mã ngoại tệ Mua Bán
  AUD 15949.8 16220.92
  CAD 17250.07 17543.29
  CHF 23051.53 23349.78
  DKK 3439.68 3547.47
  EUR 25966.75 26693.49
  GBP 29450.41 29712.36
  HKD 2958.51 3002.78
  INR 335.35 348.5
  JPY 207.06 213.06
  KRW 18.9 20.49
  KWD 76678.72 79686.84
  MYR 5542.7 5614.42
  NOK 2629.18 2711.57
  RUB 362.21 403.6
  SAR 6222.06 6466.15
  SEK 2397.6 2457.94
  SGD 16856.52 17040.5
  THB 716.97 746.87
  USD 23330 23450
  (Nguồn Vietcombank)