khai truong toa nha Dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu bo tai chinh Nha hat lon

Các phòng ban chức năng

 - Các phòng ban Công ty:

ĐT: 024.37668976 (+ số máy lẻ) 

 

+ Văn phòng:    
     Email: vanphong@icon4.com.vn
                tochuchanhchinh@icon4.com.vn
               
 
+ Phòng Tài chính kế toán:
     Email: taichinhketoan@icon4.com.vn
 
+ Phòng Kinh tế kế hoạch:
     Email: kehoachkythuat@icon4.com.vn
 
+ Phòng Phát triển dự án:
     Email: dautu@icon4.com.vn
 
+ Phòng Quản lý thiết bị:
    Email: qltb@icon4.com.vn
 
+ Ban quản lý các dự án
     ĐT: 024.37606075 - 024.37606076
     Email: bqlt.icon4@imcs.com.vn

 

Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
  • Loại Mua Bán
    (Nguồn sjc.com.vn)
  • Mã ngoại tệ Mua Bán
    (Nguồn Vietcombank)