khai truong toa nha bo tai chinh Nha hat lon

Các phòng ban chức năng

Các phòng ban công ty 

1      Văn phòng Công ty

-          Điện thoại: 04.37668976

-          Fax: 04.37668863

-          Email: vanphong@icon4.com.vn

 

2      Phòng tài chính kế toán

-          Điện thoại: 04.37668842

-          Fax: 04.37668863

-          Email: taichinhketoan@icon4.com.vn

 

3      Phòng Kinh tế th trường

-          Điện thoại: 04.37669864; 04.37668544

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  kinhtethitruong@icon4.com.vn

 

4      Phòng T chc Lao động

-          Điện thoại: 04.37668845

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  tochuclaodong@icon4.com.vn

5      Phòng k thut thi công

-          Điện thoại: 04.37669114

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  kithuatthicong@icon4.com.vn

 

6      Phòng Cơ đin

-          Điện thoại: 04.37669796; 04.37625 214

-          Fax: 04.37668863

-          Email: codien@icon4.com.vn

 

7      Phòng Phát triển dự án - Đầu tư

-          Điện thoại: 04.37668152

-          Fax: 04.37668863

-          Email: phattrienduan@icon4.com.vn

 

8      Ban bo h lao động

-          Điện thoại: 04.37661525 

-          Fax: 04.37668863

-          Email: baoholaodong@icon4.com.vn

   Các ban quản lý

9      Ban qun lý d án 243A Đê La Thành

-         Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

-         Điện thoại: 04.38348976           
-    Fax: 04.37668863

-         Email:  bqlda.icon4@icon4.com.vn

10   Ban qun lý d án Trung Văn

-         Địa chỉ: Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

-      Điện thoại:04.38285908              
-    Fax: 04.37668863

-         Email:  bqlda.trungvan@icon4.com.vn

 
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
  • Loại Mua Bán
    (Nguồn sjc.com.vn)
  • Mã ngoại tệ Mua Bán
    (Nguồn Vietcombank)