khai truong toa nha bo tai chinh Nha hat lon

Các phòng ban chức năng

Các phòng ban công ty 

1      Văn phòng Công ty

-          Điện thoại: 04.37668976

-          Fax: 04.37668863

-          Email: vanphong@icon4.com.vn

 

2      Phòng tài chính kế toán

-          Điện thoại: 04.37668842

-          Fax: 04.37668863

-          Email: taichinhketoan@icon4.com.vn

 

3      Phòng Kinh tế th trường

-          Điện thoại: 04.37669864; 04.37668544

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  kinhtethitruong@icon4.com.vn

 

4      Phòng T chc Lao động

-          Điện thoại: 04.37668845

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  tochuclaodong@icon4.com.vn

5      Phòng k thut thi công

-          Điện thoại: 04.37669114

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  kithuatthicong@icon4.com.vn

 

6      Phòng Cơ đin

-          Điện thoại: 04.37669796; 04.37625 214

-          Fax: 04.37668863

-          Email: codien@icon4.com.vn

 

7      Phòng Phát triển dự án - Đầu tư

-          Điện thoại: 04.37668152

-          Fax: 04.37668863

-          Email: phattrienduan@icon4.com.vn

 

8      Ban bo h lao động

-          Điện thoại: 04.37661525 

-          Fax: 04.37668863

-          Email: baoholaodong@icon4.com.vn

   Các ban quản lý

9      Ban qun lý d án 243A Đê La Thành

-         Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

-         Điện thoại: 04.38348976           
-    Fax: 04.37668863

-         Email:  bqlda.icon4@icon4.com.vn

10   Ban qun lý d án Trung Văn

-         Địa chỉ: Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

-      Điện thoại:04.38285908              
-    Fax: 04.37668863

-         Email:  bqlda.trungvan@icon4.com.vn

 
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
 • Loại Mua Bán
  Vàng SJC 1L - 10L 36.400 36.600
  Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.520 35.920
  Vàng nữ trang 99,99% 35.220 35.920
  Vàng nữ trang 99% 34.864 35.564
  Vàng nữ trang 75% 25.693 27.093
  Vàng nữ trang 58,3% 19.693 21.093
  (Nguồn sjc.com.vn)
 • Mã ngoại tệ Mua Bán
  AUD 17248.64 17402.5
  CAD 17763.77 17994.05
  CHF 23005.12 23303.35
  DKK 3562.73 3674.48
  EUR 26831.99 27084.58
  GBP 30092.37 30360.78
  HKD 2888.42 2931.72
  INR 351.17 364.95
  JPY 203.44 205.36
  KRW 20.35 21.63
  KWD 75065.1 78011.87
  MYR 5485.79 5556.91
  NOK 2751.5 2837.8
  RUB 388.14 432.51
  SAR 6044.92 6282.22
  SEK 2705.53 2773.7
  SGD 16801.96 16985.76
  THB 681.86 710.32
  USD 22690 22760
  (Nguồn Vietcombank)