khai truong toa nha bo tai chinh Nha hat lon

Các phòng ban chức năng

Các phòng ban công ty 

1      Văn phòng Công ty

-          Điện thoại: 04.37668976

-          Fax: 04.37668863

-          Email: vanphong@icon4.com.vn

 

2      Phòng tài chính kế toán

-          Điện thoại: 04.37668842

-          Fax: 04.37668863

-          Email: taichinhketoan@icon4.com.vn

 

3      Phòng Kinh tế th trường

-          Điện thoại: 04.37669864; 04.37668544

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  kinhtethitruong@icon4.com.vn

 

4      Phòng T chc Lao động

-          Điện thoại: 04.37668845

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  tochuclaodong@icon4.com.vn

5      Phòng k thut thi công

-          Điện thoại: 04.37669114

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  kithuatthicong@icon4.com.vn

 

6      Phòng Cơ đin

-          Điện thoại: 04.37669796; 04.37625 214

-          Fax: 04.37668863

-          Email: codien@icon4.com.vn

 

7      Phòng Phát triển dự án - Đầu tư

-          Điện thoại: 04.37668152

-          Fax: 04.37668863

-          Email: phattrienduan@icon4.com.vn

 

8      Ban bo h lao động

-          Điện thoại: 04.37661525 

-          Fax: 04.37668863

-          Email: baoholaodong@icon4.com.vn

   Các ban quản lý

9      Ban qun lý d án 243A Đê La Thành

-         Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

-         Điện thoại: 04.38348976           
-    Fax: 04.37668863

-         Email:  bqlda.icon4@icon4.com.vn

10   Ban qun lý d án Trung Văn

-         Địa chỉ: Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

-      Điện thoại:04.38285908              
-    Fax: 04.37668863

-         Email:  bqlda.trungvan@icon4.com.vn

 
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
 • Loại Mua Bán
  Vàng SJC 1L - 10L 36.870 37.120
  Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.760 37.160
  Vàng nữ trang 99,99% 36.410 37.110
  Vàng nữ trang 99% 36.043 36.743
  Vàng nữ trang 75% 26.623 28.023
  Vàng nữ trang 58,3% 20.416 21.816
  (Nguồn sjc.com.vn)
 • Mã ngoại tệ Mua Bán
  AUD 17795.7 17954.44
  CAD 17840.46 18071.74
  CHF 24097.19 24409.59
  DKK 3705.38 3821.59
  EUR 27892.97 28141.78
  GBP 31646.1 31928.39
  HKD 2880.9 2924.09
  INR 349.34 363.05
  JPY 209.23 211.94
  KRW 20.51 21.8
  KWD 75666.97 78637.41
  MYR 5776.91 5851.8
  NOK 2851.53 2940.97
  RUB 400.82 446.64
  SAR 6040.77 6277.91
  SEK 2770.91 2840.72
  SGD 17126.98 17314.35
  THB 705.83 735.29
  USD 22675 22745
  (Nguồn Vietcombank)