khai truong toa nha san golf bo tai chinh Nha hat lon

Các phòng ban chức năng

Các phòng ban công ty 

1      Văn phòng Công ty

-          Điện thoại: 04.37668976

-          Fax: 04.37668863

-          Email: vanphong@icon4.com.vn

 

2      Phòng tài chính kế toán

-          Điện thoại: 04.37668842

-          Fax: 04.37668863

-          Email: taichinhketoan@icon4.com.vn

 

3      Phòng Kinh tế th trường

-          Điện thoại: 04.37669864; 04.37668544

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  kinhtethitruong@icon4.com.vn

 

4      Phòng T chc Lao động

-          Điện thoại: 04.37668845

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  tochuclaodong@icon4.com.vn

5      Phòng k thut thi công

-          Điện thoại: 04.37669114

-          Fax: 04.37668863

-          Email:  kithuatthicong@icon4.com.vn

 

6      Phòng Cơ đin

-          Điện thoại: 04.37669796; 04.37625 214

-          Fax: 04.37668863

-          Email: codien@icon4.com.vn

 

7      Phòng Phát triển dự án - Đầu tư

-          Điện thoại: 04.37668152

-          Fax: 04.37668863

-          Email: phattrienduan@icon4.com.vn

 

8      Ban bo h lao động

-          Điện thoại: 04.37661525 

-          Fax: 04.37668863

-          Email: baoholaodong@icon4.com.vn

   Các ban quản lý

9      Ban qun lý d án 243A Đê La Thành

-         Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

-         Điện thoại: 04.38348976           
-    Fax: 04.37668863

-         Email:  bqlda.icon4@icon4.com.vn

10   Ban qun lý d án Trung Văn

-         Địa chỉ: Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

-      Điện thoại:04.38285908              
-    Fax: 04.37668863

-         Email:  bqlda.trungvan@icon4.com.vn

 
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
 • Loại Mua Bán
  Vàng SJC 1L - 10L 36.500 36.700
  Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.650 36.050
  Vàng nữ trang 99,99% 35.350 36.050
  Vàng nữ trang 99% 34.993 35.693
  Vàng nữ trang 75% 25.790 27.190
  Vàng nữ trang 58,3% 19.769 21.169
  (Nguồn sjc.com.vn)
 • Mã ngoại tệ Mua Bán
  AUD 18019.01 18179.72
  CAD 18317.76 18555.22
  CHF 23278.51 23580.27
  DKK 3591.11 3703.75
  EUR 27004.74 27245.61
  GBP 30617.15 30890.23
  HKD 2889.39 2932.71
  INR 350.05 363.79
  JPY 201.54 203.33
  KRW 19.51 20.73
  KWD 75347.64 78305.48
  MYR 5391.28 5461.17
  NOK 2867.1 2957.02
  RUB 393.59 438.58
  SAR 6047.74 6285.15
  SEK 2813.48 2884.36
  SGD 16785.64 16969.26
  THB 673.5 701.61
  USD 22700 22770
  (Nguồn Vietcombank)