Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Internal documents

List of email addresses of the domain icon4.com.vn

Ngày đăng: 13/02/2023 15:04

Danh sách địa chỉ hộp thư điện tử của các phòng/ban, đơn vị trực thuộc, các CBCNV Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - ICON4

Để phục vụ cho việc trao đổi thông tin liên lạc trong hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị, CBCNV của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. Ban biên tập website ICON4 tổng hợp danh sách địa chỉ email cá nhân của Ban điều hành Công ty, các trưởng, phó các phòng/ban, các đơn vị và các cán bộ công nhân viên các phòng/ban, phụ trách các đơn vị để tiện theo dõi và liên lạc.

Chi tiết tải file đính kèm.

Ban biên tập

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng