Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Mẫu Giấy ủy quyền: V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày đăng: 18/06/2012 11:16
Mẫu Giấy ủy quyền: V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng