Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và XD số 4 lần thứ VII năm 2015

Ngày đăng: 07/05/2015 06:17

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng