Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Nghị quyết và các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm

Ngày đăng: 13/09/2019 18:14

Nghị Quyết 31 - Ban hành ngày 30/08/2019 

 

 

Quyết định số 534 Miễn nhiệm GĐ CNXN1 ông Trần Hồng Sơn

 

Quyết định số 535 bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Hải GĐXN1

 

Quyết định số 536 QĐ miễn nhiệm GĐ XNCG ông Ngô Thành Phương

 

Quyết định số 542 QĐ bổ nhiệm ông Thái Huy Anh GĐ XNCG

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng