Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên hội đồng quản trị công ty

Ngày đăng: 03/11/2014 11:59

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2014 cụ thể như sau:

Chi tiết mời xem file đính kèm

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng