Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và KH phân phối lợi nhuận 2014

Ngày đăng: 26/08/2014 08:11

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, qua số liệu báo cáo quyết toán năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 đã được kiểm toán.

Chi tiết xem file đính kèm

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng