Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Quy chế hdbks

Ngày đăng: 07/06/2014 08:56

Quy chế hoạt động ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

Quy chế này quy định chi tiết quyền hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ trức, thể chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng