Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị và tổng giám đốc

Ngày đăng: 07/06/2014 09:00

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty được xây dựng nhằm cụ thể hóa hướng dẫn, giải thích các quy định về HĐQT và Tổng Giám đốc trong điều lệ tổ trức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 để đảm bảo vai trò lãnh đạo và thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị và Tồng Giám đốc.

Chi tiết xem file đính kèm

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng