Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc "Đổi tên phòng ban Công ty"

Ngày đăng: 01/11/2016 08:34

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng