Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sơn

Ngày đăng: 12/09/2014 09:41

  Quyết định miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Sơn thôi là người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 kể từ ngày 06/09/2014

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng