Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám Đốc ICON 4

Ngày đăng: 15/01/2014 09:47

Theo Quyết định số 01/XD4-HDQT ngày 08 tháng 01 năm 2014 Ông Nguyễn Hoàng Sơn sẽ thôi chức Tổng giám đốc và bàn giao lại công việc cho ông Nguyễn Kim Thành

Theo Quyết định số 02/XD4-HDQT ngày 08 tháng 01 năm 2014 Ông Nguyễn Kim Thành được bổ nhiệm giữ chức : Quyền tổng giám đốc công ty ICON4

Cả hai Quyết định đều có hiệu lực từ ngày 16.01.2014

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng