Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng: 10/05/2021 18:17

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng