Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo: Chốt Danh sách Cổ Đông để tiến hàng Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Ngày đăng: 07/06/2012 17:07

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng