Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Ngày đăng: 04/09/2020 14:26

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng