Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP sở hữu

Ngày đăng: 05/08/2020 09:59

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng
Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 16.100 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.137.500 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 8h ngày 04/08/2020 đến 15h30 ngày 25/08/2020 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
 Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/08/2020
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 09h30 ngày 01/09/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/09/2020 đến 16 giờ ngày 07/09/2020
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 09/09/2020


 Tải file đính kèm

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng