Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo mời họp đại hội cổ đông lần 2 năm 2014

Ngày đăng: 16/09/2014 14:18

Thông báo mời họp đại hội cổ đông lần 2 năm 2014

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2013

- Thông qua kế hoạch sxkd năm 2014

..

Chi tiết xem file đính kèm

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng