Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày đăng: 26/08/2016 10:01

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng