Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Thông báo Quyết định Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Ngày đăng: 16/07/2013 14:44

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - ICON4 thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo Công ty kể từ ngày 15/7/2013.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng số 4

- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng số 4 lần thứ XI năm 2013 ngày 12 tháng 7 năm 2013.

Quyết định số 44/XD4-HDQT: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng số 4 đối với ông Đinh Công Thụy - kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013

Quyết định số 45/XD4-HDQT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng số 4 -  kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013

Chi tiết xem file đính kèm!

Ban quản trị

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng