Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Ngày đăng: 18/06/2013 14:01

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chi tiết như sau: 

Thời gian: Ngày 28 tháng 6 năm 2013. (Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h30 ngày 28/6/2013)

Địa điểm: Hội trường lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4: Tầng 7 - ICON4 TOWER - Số 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội (cạnh trường Đại học Giao thông vận tải)

Nội dung đại hội:

    - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

    - Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

    - Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

    - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013, báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2013.

    - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

    - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

     Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới phòng Tổ chức lao động Công ty, Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà ICON4 –TOWER tại 243A Đê La Thành – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội hoặc Fax: 04 37668863 trước 16h 30’ ngày 25/6/2013. Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tới dự (theo mẫu uỷ quyền của Công ty đính kèm).

Chi tiết xem file đính kèm!

Ban Biên tâp

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng