Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo: V/v mất GCNSHCP của cổ đông: Vũ Bích Ngọc

Ngày đăng: 23/09/2014 16:14

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 phát hành như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng